کارآفرینی-در-66سالگی

کار آفرینی در ۶۶ سالگی (هیچ وقت دیر نیست)

هرگز برای شروعی دوباره دیر نیست چه برسد به کارآفرینی در ۶۶ سالگی!. در هر سن و سالی می شود زندگی را به گونه‌ای دیگر آغاز کرد و این به شما بستگی دارد. افرادی هستند که هیچ بهانه‌ای برای شروع ندارند. نه سن کم و نه سن زیاد آنها رؤیاهای خود را دنبال  و با تمام تلاش در مسیر رسیدن به خواسته‌ها و کسب موفقیت‌های دلخواهشان حرکت می‌کنند. آنها جسارت دارند تا به استقبال فرصت‌های جدید بروند و ناتوانی، سالمندی و بازنشستگی برای آنها معنایی ندارد. افرادی که از تمام لحظات زندگیشان برای زندگی کردن استفاده می‌کنند تا زندگی هم با شادمانی و روی خوش آنها را همراهی کند. این نشان انسانهایی است که تمام زندگی را زندگی می کنند و یاس و ناامیدی برایشان معنایی ندارد. آنها هدف و رؤیا می سازند تا بگویند که می شود اگر بخواهید و اراده کنید. کارآفرینی، داشتن هدف وانگیزه در سنی که تقریبا همه به بازنشستگی می‌اندیشند کاری قابل تحسین است. و چقدر خوب است که واژه بازنشستگی را از فرهنگ لغت زندگی خود حذف کنیم تا شاید نسلهای آتی به طریق دیگر روزهایشان را تا پایان زندگی کنند. با قدرت، هدفمند و لذت بخش.

دانلود

راهنمای-دانلود-فایل-از-سایت

دیدگاه خود را بنویسید