ضمیر ناخودآگاه چیست؟ و چگونه کار می کند؟

ضمیر ناخودآگاه چیست؟ و چگونه کار می کند؟

ضمیر ناخودآگاه چیست؟ و چگونه کار می کند؟

ضمیر ناخودآگاه بخش نیرومند وجود انسان است که اگر بتوانید از این قدرت عظیم استفاده کنید، موفقیت، شادمانی، قدرت، ثروت، آرامش و سلامتی دلخواهتان را به دست خواهید آورد.

وجود آدمی از سه بخش نیرومند تشکیل شده است. چنانچه این سه بخش با هماهنگی و همسویی کار کنند از مزایای فوق العاده شگفت انگیزش بهره مند خواهیم شد. و اینجاست که می توانیم به راحتی خواسته هایمان را خلق و در مسیر سعادتمندی و کامیابی پیش برویم. و سه بخش وجود آدمی از اینضمیر ناخودآگاه قرار هستند:

ضمیر خودآگاه،

ضمیر ناخودآگاه

 ضمیر برتر

ضمیر خود آگاه چیست؟

ضمیر خودآگاه همان بخش آگاه، منطقی و متفکر وجودمان است. شما با این بخش وجودتان فکر می کنید، حساب و کتاب می کنید، تحلیل و بررسی انجام می دهید و به امور روزمره و قانونمند زندگیتان می پردازید. ضمیر خودآگاه شما همان ذهن منطق گرای شماست که تصمیم می گیرد، هدف تعیین می کند و حساب سود و زیان امور مالیتان را به خوبی انجام می دهد. وقتی قرار است معامله ای صورت گیرد شما را درگیر ارقام و اعداد می کند اینکه به نفع شماست یا به ضررتان.

ضمیر خودآگاه شما همین  حالا که دارید این مقاله را می خوانید فعال است، و زمانی که از کلامتان استفاده می کنید؛ انتقاد، استدلال و برنامه ریزی مربوط به این ضمیر است. بخش مرموزی نیست و به راحتی می توانید نمود ها و الگوهایش را ببینید. در کل عملکردهای ارادی شما تحت کنترل این ضمیر است.

ضمیر ناخوداگاه چیست و چگونه کار می کند؟

ضمیر ناخودآگاه بخش قدرتمند وجود شماست. این جا مکان ثبت و ضبط تمامی شندیده ها، دیده ها، تصاویر، خاطره ها و تجربیات زندگیتان است. هر چه که شما روزی دیده، شنیده و انجام داده اید در این بخش نیرومند وجودتان بایگانی شده است. اعمال غیر ارادی بدن را کنترل می کند بدون اینکه ما دخالتی در آن داشته باشیم. مثل نفس کشیدن، گردش خون، سیستم عصبی همه در محدودۀ ضمیر ناخودآگاه و ضمیر برتر وجود شماست.

ضمیر ناخودآگاه شما با عواطف، تخیل، احساسات، هنر، اعتقادات و باورهای شما سروکار دارد. برعکس ضمیرخودآگاه که رفتارهای منطقی، اراده و تفکر شما را در خود دارد این ضمیر کاری با منطق و حساب و کتاب شما ندارد. این بخش شگفت انگیز نمی نشیند استدلال کند که فلانی چرا فلان حرف را زد، چقدر از کاری که می کنید سود می برید، پشت سردیگران هم حرف در نمی آورد، نه اهل قضاوت است و نه اهل انتقاد از خانواده، همکار، دوستان و همسایگان، در این مورد واقعاً ضمیر پاک و معصومی است که سرش به کار خودش گرم است. اما اگر شما با خودآگاهتان همچنان او را  قلقلک بدهید و به طور پیاپی محتویات ناخوب و منفی در آن وارد کنید آنوقت ممکن است کل زندگیتان را بر باد بدهد و بشود مایۀ دردسر و عذاب برای شما.

اغلب گرفتاری ها و مشکلات ما هم از جایی شروع می شود که نسبت به قدرت این غول خفتۀ درون آگاهی نداریم و البته نمی دانیم که چطور کار می کند و دستورالعملش چیست. خیلی از ما نسبت به خود و درون مان دانش کافی نداریم و آن عدۀ کمی هم که علم داریم کمتر عمل می کنیم. در واقع ما عالمان بی عمل خوبی هستیم. در نهایت عدۀ قلیلی هم می دانند و هم خوب عمل می کنند.

 حقیقت این است که اگر به اندازۀ کافی راجع به قدرتهای وجودمان آگاهی داضمیرناخودآگاهشته باشیم و در عمل از این قدرتها استفاده کنیم زندگی مان به طرز شگفت انگیزی متحول و زیبا خواهد شد. وجود ما مثل یک قطعۀ بزرگ کوه یخی در قطب جنوب می ماند. آنچه که در بیرون پیداست و ما می بینیم همان بخش اندک آن است. و بخش عظیم کوه یخی در پایین زیر اقیانوس قرار دارد. که قابل دیدن نیست. وجود ما هم به همین طریق است. قسمت اندک و قابل رؤیت همان قله کوه یخی است که ما می بینیم و برداشتمان این است که تمام هستی و توانایی ما همین قسمت است در حالیکه بخش اعظم و شگفت انگیزی در نهان وجود  دارد که با نگاهی سطحی و ظاهری قابل مشاهده نیست که ضمیر ناخودآگاه و ضمیر برتر در این قسمت قرار می گیرند.

ضمیر ناخودآگاه دارای قدرتی فوق العاده است و اگر بتوانید نیروی آن را به خدمت بگیرید شاهد اتفاقات زیبا و شگفت انگیزی در زندگیتان خواهید بود.

آنچه که توسط ضمیر خودآگاه و افکار شما به تکرار درآید، به صورت عادات و باورهای عمیق در ناخودآگاهتان ثبت و ضبط می شود و از آن به بعد تمام زندگیتان بر اساس همین باورهای عمیقی که شکل گرفته پیش خواهد رفت. اگر به تکرار افکار و گفتگوهای مخربی چون”من نمی توانم، از عهده اش بر نمیام، نمی شه و…” را تکرار  کنید مطمئناً این باور در ناخودآگاهتان تثبیت می شود و در ادامه ناخودآگاهتان هم با تمام قدرتی که دارد سعی می کند به شما ثابت کند که حق با شماست. برای همین هر دفعه که  دست به انجام کاری می زنید ناکام می شوید و واقعاً قادر نخواهید بود کاری را درست  انجام دهید و باز ضمیرناخودآگاهتان خواهد گفت” دیدی که نمی تونی و از عهدۀ این کار بر نمیای” و همچنان بیشتر و بیشتر در این دور تسلسل به ناکامی ها و شکست هایتان ادامه خواهید داد تا زمانی که آگاهانه بخواهید باورهایی که در ذهن ناهشیارتان نشانده اید عوض کنید و به جای آنها باورهایی قدرتمند و مطلوب بنشانید تا ناخودآگاهتان طبق همان باورها شرایط را مهیا و فراهم سازد.

ضمیر ناخودآگاه آنچه را که شما به وسیلۀ افکار و اندیشه های آگاهتان دستور بدهید به وسیلۀ قانون جذب برای شما فراهم می کند. می توانید آن را مثال کامپیوتری بدانید که  اطلاعات و نرم افزارهایی به آن می دهید و طبق همان به راحتی می توانید خروجی بگیرید. مثل همین برنامۀ ورد که من دارم از آن برای تایپ این مقاله استفاده می کنم. اگر این نرم افزار را در لپ تاپم قرار نداده بودم نمی توانستم بنویسم. در گام بعدی من محتوای دلخواه را وارد این نرم افزار می کنم که نوشتن همین مقاله است و در آخر  به راحتی می توانم از نوشته هایم پرینت وخروجی بگیرم.که دقیقاَ همان چیزی خواهد بود که در آن وارد کرده ام.  محال است چیزی اضافه تر و یا کمتر باشد؛ من همان را که در این نرم افزار نوشتم دریافت خواهم کرد.

ضمیر ناخودآگاه بستر و زمینی آماده برای دریافت خواسته ها،  افکار و بذرهای اندیشه هایتان است. همانطور که وقتی بذری در زمین می کارید از شما نمی پرسد که این دانه ای که در من می کاری چیست؟ چه کار می کند و چه ثمری خواهد داشت؟ زمین نمی گوید که من دوست ندارم و یا خوشم نمی آید این بذر را در دل من بکاری و آن را رشد دهم، زمین حتی توجهی به اینکه آن دانه و درختی سودمند است یا خیر ندارد، بلکه فقط کاری را که در ذاتش نهفته است انجام   می دهد، او بدون سؤال و جواب آن را می پذیرد و در خودش رشد می دهد تا به ثمر بنشیند.

ضمیر ناخودآگاه شما همان زمین غنی، پذیرنده و آماده است که منتظر است تا در آن بذر افکار، اندیشه ها، اهداف، آرزوها و خواسته ضمیر ناخودآگاههایتان را بکارید و بی حرفی و حساب و کتابی با قدرت آن را به برایتان به ثمر بنشاند. ابزار کار ضمیر ناخودآگاه، اندیشه، اعتقادات و باورها ست. مهم نیست که باورها و افکار شما مثبت باشند یا منفی او این ابزار و اسباب عینیت یافته را در خود پردازش کرده و مطمئن می شود که خواستۀ شماست بعد طی یکسری عملیات گسترده و البته رمز آلود به وسیلۀ قوانین آنچه را می خواهید جذب زندگیتان می کند.

ضمیر برتر چیست؟

در کنار ضمیرخودآگاه و ناخودآگاه ضمیر دیگری وجود دارد که ضمیر برتر نامیده می شود. اکثراً در مورد دو ضمیر اول بسیارصحبت شده و اگر مطالعاتی کرده باشید بیشتر وجود آدمی را محدود به ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه می دانند، در حالیکه ما ضمیر قدرتمندتر دیگری که در نهایت حلقۀ کامل کنندۀ وجودمان می باشد را داریم که ناشناخته باقی مانده و به آن پرداخته نشده. اما باید بگویم همین ضمیر است که با قدرت بی نهایت و نامحدودش اتصال دهندۀ ما به منبع و خالق است. این بخش از وجود شما همانی است که هماهنگی بین خودآگاه، ناخودآگاه و انرژی بی پایان کیهانی را موجب می شود. و احاطۀ کاملی بر آگاه و ناخودآگاه دارد. این بخش از و جود آدمی نیروی حیات و انرژی مورد نیاز برای روح را فراهم می آورد. آنجا که منطق خودآگاه و عواطف و نیروی ناخودآگاه کاری از پیش نمی برند بخش برتر وجودتان است که برایتان همه چیز را به چشم برهم زدنی رو به راه می کند. ضمیر برتر هم منطق خودآگاه را دارد و هم نیرویی چندین برابر ناخودآگاه برای همین است که به طرز شگفت انگیزی می تواند به شما کمک کند تا هارمونی و هماهنگی را در خودتان و با تمام عالم هستی ایجاد کنید.

در نهایت شما می توانید با درک و استفاده از هر سه ضمیر زندگی سعادتمندانه، غنی و موفقیت آمیزی را برای خود رقم بزنید. کافیست که بتوانید منطق، قدرت، آگاهی و نیروی ماورایی را به خدمت بگیرید تا ابر و باد و مه خورشید و فلک برای کمک شما حاضر به خدمت باشند.

نویسنده : آرزو نصرتی

مهرورز، موفق و ماندگار باشید

 

 

دانلود رایگان کتاب فوق‌العادۀ کلید طلایی قانون جذب
این کتاب هدیه‌ای ویژه برای شماست. قانون جذب حقیقی را در این کتاب بخوانید.
شما خواهید آموخت که چطور رؤیاها و اهداف بزرگ زندگیتان را بیافرینید. شما می‌توانید آنچه آرزو می‌کنید و مشتاق به دست آوردنش هستید را با مطالعه این کتاب جذب و وارد زندگی خود کنید.
ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند
عضویت در خبرنامه دوستان