راز موفقیت در زندگی

راز موفقیت در زندگی(آموزش موفقیت)

راز موفقیت در زندگی چه چیزی می تواند باشد؟ آیا هنوز نتوانسته اید به آنچه می خواهید برسید؟ آیا شما هم مشتاق هستید بدانید که چه چیزی می تواند باعث موفقیت های بیشتر و فوق العاده در زندگیتان بشود؟ اگر فکر می کنید هنوز نتوانسته اید موفقیت مورد نظرتان را به دست آورید و مشتاق هستید تا راز موفقیت را کشف کنید این مقاله را با دقت بخوانید.

راز موفقیت

راز موفقیت در زندگی را خیلی ها مشتاق و مایل هستند بدانند. در واقع تمام کسانی که به نحوی آموزش موفقیت و دستیابی به آن را می‌خواهند بعضاَ به دنبال این راز هستند.آنقدر که ممکن است عدۀ بسیار زیادی در به در دنبال آن باشند تا بدانند چه رازی در کار است که بعضی ها آنقدر موفق و کامیاب زندگی می کنند و بعضی ها به هر دری می زنند اما نه موفقیتی حاصل می شود و نه رضایتی.

همۀ ما دوست داریم که موفق و خوشبخت زندگی کنیم. همه دوست داریم به خواسته ها و هدفهایمان برسیم و بتوانیم آنگونه که می خواهیم زندگی کنیم. اما چرا عدۀ کمی می توانند به آنچه در زندگیشان می خواهند برسند و آنگونه که مطلوب و ایده آلشان است زندگی کنند و بقیه افراد همواره در پی یافتن این مهم هستند و موفقیت های رؤیایی و فوق العاده را فقط در حد کلمه و رؤیای دور از دسترس می دانند و متعلق به یک  دستۀ خاص از افراد.

حقیقتاً چه رازی می تواند در کار باشد و این همه از آموزش موفقیت سخن می‌گویند آیا چیز مهم و راز دارد این موضوع؟ اگر تکنیک و یا اصول خاصی دارد چرا فقط برای آن عدۀ اندک کارساز است و جواب می دهد؟

جواب این سؤال را می توانم در سه جمله خلاصه کنم. سه جملۀ فوق العاده که تفاوت افراد موفق و ناموفق را مشخص می کند. راز موفقیت در درک و به کارگیری این سه جمله است:

  • اشتیاق سوزان را در وجودتان شعله ور کنید

  •  خودتان را باور کرده و شهامت داشته باشد.

  • در جهت خواسته و هدفتان اقدام و تلاش کنید.

شاید با خودتان بگویید آیا واقعاً همین سه جملۀ ساده می توانند اینقدر تأثیر گذار باشند که بعضی را به افراد فوق موفق و بزرگ تبدیل کند و بعضی را همیشه در حسرت بگذارد؟! و پاسخ: آری است. دقیقاً همین سه عاملِ قدرتمند می توانند چنین کاری انجام دهند.

  • اشتیاق سوزان را در وجودتان شعله ور کنید

همانطور که گفتم همۀ ما  دوست داریم در رابطه با خواسته ها و هدفهایمان به موفقیت برسیم. اما آیا همۀ به اندازۀ کافی مشتاق هستیم. شاید بگویید بله من مشتاق هستم اما منظور این اشتیاقی که شما بگویید بله من هم دوست دارم نیست. اشتیاقی که من از آن می گویم از دوست داشتن فراتر است. اشتیاق سوزان همان احساسی است که شعلۀ طلب را هر لحظه در درون جانتان روشن نگه می دارد. آنقدر که سوزش آن و حرارتش دست از سرتان بر نمی دارد و نمی گذارد که آرام و قرار بگیرید. تا اشتیاق موفقیتسوزان نداشته باشید نمی توانید کارهای بزرگ و خارق العاده انجام دهید. من تا زمانی که با تمام وجودم مشتاق نوشتن کتاب نشدم کتابی هم نوشته نشد. این اشتیاق سوزان در من بود که مرا به حرکت و اقدام واداشت در غیر این صورت می توانستم همیشه با خود بگویم من دوست دارم کتاب بنویسم، من دوست دارم کتاب بنویسم … و این رؤیایی در حد گفتن و دوست داشتن می ماند. بگذارید خیالتان را راحت کنم دوست دارم هایی که در حد حرف و بعد فراموشی هستند کاری از پیش نخواهند برد. در واقع قدرت آن را ندارند که کارهای فوق العاده انجام دهند. شما نیاز به چیزی فراتر از یک خواسته معمولی دارید تا بتوانید به اندازۀ عظمت تان بزرگی کنید.

اگر زندگی تمام افراد موفق و بزرگ جهان را مطالعه کنید به طور حتم این را در آنها خواهید یافت. این اولین اصل است و شما هرگز نمی توانید آن را دور بزنید. هیچ کار بزرگی و هیچ موفقیت فوق العاده ای بدون این اصل اتفاق نخواهد افتاد. در واقع تا اشتیاق سوزان نداشته باشید میل، انگیزه و حرکتی برای رسیدن به موفقیت ایجاد نخواهد شد.

روزی مرد جوانی که در جستجوی راز موفقیت بود پیش سقراط رفت و از او درخواست کرد تا راز موفقیت را به او بگوید. سقراط به او گفت: “فردا به کنار رودخانه بیا تا راز موفقیت را با تو در میان بگذرام”.

صبح فردا مرد جوان با اشتیاق و شادمانی به کنار رود خانه رفت تا راز موفقیت را به دست بیاورد. آنجا که رسید سقراط از او خواست که با او به درون آب برود . هر دو به آب زدند و تا آنجا پیش رفتند که آب به چانۀ آنها رسید. ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و به زیر آب فرو برد، جوان نومیدانه تلاش کرد تا خود را نجات دهد، اما سقراط آنقدر قوی بود که بتواند باز هم او را در زیر آب نگه دارد. مرد جوان آنقدر زیر آب ماند تا رنگش به کبودی گرایید و همچنان با تمام توان دست و پا می زد تا اینکه بلاخره خود را خلاصی بخشید. همین که به روی آب آمد، اولین کاری که کردن کشیدن نفسی عمیق و از عمق جان بود و هوا را با ولعی تمام به ریه هایش فرستاد. آنگاه سقراط از او پرسید: ” زیر آب که بودی، چه چیزی را بیش از همه می خواستی و مشتاق بودی؟ گفت: “هوا “. سقراط گفت: “هر زمان به همین میزان که اشتیاقِ هوا را داشتی اشتیاقِ موفقیت را داشته باشی تمام تلاشت را خواهی کرد و آن را به دست خواهی آورد. موفقیت راز دیگری ندارد”.

  • خودتان را باور کرده و شهامت داشته باشید

بعد از داشتن اشتیاق سوزان عامل مهم دیگر که می تواند به شما کمک کند تا به موفقیت برسید و آنچه را می خواهید در زندگی تان به دست آورید، باور داشتن خودتان است. اگر خودتان را باور نداشته باشید نمی توانید به سمت اهداف و رؤیاهایتان حرکت کنید. فردی که به خودش اعتماد ندارد و همواره با خودش می گوید که نمی تواند و عهدۀ انجام آن بر نمی آید مطمئناً چنین خواهد شد. باور کردن خود یکی از قدرتمندترین و البته تأثیر گذارترین عاملی است که می تواند شما را به موفقیتهای بزرگ برساند. باور داشتن و شهامت در کنار هم ظاهر می شوند. اگر خودتان را باور کنید شهامت و شجاعت دنبال کردن آرزوها و اهدافتان را خواهید داشت. اگر به توانایی های خودتان ایمان داشته باشید مطمئن باشید که شهامت پیدا می کنید. و برعکس آن هم عمل می کند یعنی چنانچه راز موفقیتشهامت دنبال کردن چیزهایی که می خواهید را نداشته باشید یعنی اینکه خودتان را باور ندارید و این یعنی که نمی توانید به هدف تان برسید.

باور و ایمان به اینکه بااستعداد، خلاق و توانمند هستید شما را به سرعت در مسیر خواسته هایتان حرکت می دهد. راز موفقیت انسانهایی که کارهای بزرگ و فوق العاده انجام داده اند این بوده که اشتیاقی سوزان و باوری عمیق به توانایی و محقق شدن هدفشان داشته اند و این باور شهامتِ حرکت و اقدام را در آنها زنده کرده است. قدرت باور آنقدر زیاد  است که می توان گفت زندگی ما برا ساس باورهایمان شکل می گیرد.(مقاله قدرت باور). پس خودتان را باور کرده و شهامت را در درون خود پرورش  دهید.

  • در جهت خواسته تان اقدام و تلاش کنید

تلاش هم عامل مهم دیگری برای دست یابی به موفقیت است. اگر به اندازۀ کافی تلاش و پشتکار نداشته باشید موفق نمی شوید. اشتیاق، شهامت، تلاش و اقدام در جهت خواستۀ تان باعث موفقیت و ایجاد نتیجۀ مطلوب خواهد شد. این تلاش است که محقق ساختن خواسته هایتان را مهیا می کند. اگر تلاشی نکنید نمی توانید چیزی به دست بیاورید. حرکتی نباشد برکتی در کار نیست. زار موفقیتعمل موجب ایجاد عکس العمل می شود، حرکت و اقدام نتیجه در بر خواهد داشت و این قانون جهان هستی است. همانطور که در مقالات قانون جذب هم در این مورد نوشته ام قانون جذب هم اگر اقدامی نکنید نمی تواند کاری برای شما انجام دهد. در حقیقت آنچه که می خواهید در نهایت با اقدام و عمل به دست می آید و نه با خواستنِ تنها. باید خودتان را باور کنید و به توانایی هایتان ایمان داشته باشید.

 در نهایت این شما هستید که انتخاب می کنید چه چیزی را در زندگیتان به دست آورید و چگونه زندگی کنید، اگر انتخاب کرده اید و می خواهید به اندازۀ شایستگی هایتان موفقیت کسب کنید و نه تنها در زندگی خودتان بلکه در جهان نیز اثری ماندگار، زیبا  و قابل تحسین بگذارید باید به اندازۀ کافی اشتیاق سوزان داشته، خودتان را باور کرده و تلاش کنید تا موفقیت های فوق العاده به دست آورید.

آرزوی من هم برای شما چنین است.

مهرورز، موفق و ماندگار باشید

نویسنده: آرزو نصرتی

 

 

 

 

 

 

نظرات

دانلود رایگان کتاب فوق‌العادۀ کلید طلایی قانون جذب
این کتاب هدیه‌ای ویژه برای شماست. قانون جذب حقیقی را در این کتاب بخوانید.
شما خواهید آموخت که چطور رؤیاها و اهداف بزرگ زندگیتان را بیافرینید. شما می‌توانید آنچه آرزو می‌کنید و مشتاق به دست آوردنش هستید را با مطالعه این کتاب جذب و وارد زندگی خود کنید.
ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند
عضویت در خبرنامه دوستان