کتاب-کلید-طلایی-قانون-جذب

کلید طلایی قانون جذب

بسیاری از افراد هستند که نتوانسته اند از قانون جذب نتیجه دلخواه خود را بگیرند و در نهایت قانون جذب را زیر سئوال برده و این قانون قدرتمند را انکار کرده اند. من در این کتاب در مورد قانون جذب حقیقی و درک صحیح آن گفته ام. با مطالعه این کتاب حلقه گم شده قانون جذب را خواهید یافت و در می یابید که قانون جذب به چه صورت عمل می کند. شما می توانید با استفاده از قانون جذب زندگی موفقیت آمیز و زیبا برای خودتان خلق کنید و قادر خواهید بود رؤیاها، اهداف و آرزوهای بزرگ خود را محقق سازید.

دانلود

راهنمای-دانلود-فایل-از-سایت

دیدگاه خود را بنویسید