رازهای آفرینش و خدا شناسی

برای کشف راز و رمزهای آفرینش کافی‌ست به اندیشه و تفکر پیرامون جهان و آنچه در اطرافمان است بپردازیم، آنگاه قادر خواهیم بود به حقایق برسیم و آگاهی حقیقی را دریابیم تا به رستگاری و سعادتمندی در دنیا و آخرت دست یابیم. چنانچه افکار ما حول قوانین و هوشمندی آفرینش باشند و به دنبال چرا ها و سوالات اساسی و متحول کننده باشند به عظمت و جایگاه خود در جهان پی خواهیم برد و خردمندی وجود ما را لبریز خواهد ساخت، تا در نهایت نگرش هوشمندانه و آگاهانه نسبت به هستی و خودمان سبب رشد و بالندگی ذهن، روح و جسم ما خواهد شد.

فایل صوتی رازهای آفرینش و خداشناسی 

دانلود

راهنمای-دانلود-فایل-از-سایت

دیدگاه خود را بنویسید