خداوند-برای-تو-کافی-است

خداوند برای تو کافی است

اگر به درک این جمله که وعده محقق شده خداوند است برسیم آنگاه تمام تنش‌ها، رنج‌ها، ناخشنودی‌ها به پایان خواهد رسید، آنگاه قرار خواهیم گرفت و از پس سخت ترین موانع، مشکلات و اندوه‌ها هم بر خواهیم آمد و آرامش، آسودگی خاطر، شادمانی و همراهی با نوای زندگی شروع خواهد شد. خداوند برای تو کافیست. مهم نیست رنج و اندوهت چقدر است، مهم نیست در چه شرایطی هستی، یا اینکه حتی اگه گمان می کنی که دنیا به آخر رسیده، تو می تونی از این شرایط طاقت فرسا، نجات پیدا کنی، تو می توانی دوباره از نو بلند شوی و با قدرت شروعی دوباره داشته باشی، اگر به خداوند توکل کنی و از او بخوای که حامی و هدایتگر تو باشه. 

دانلود

راهنمای-دانلود-فایل-از-سایت

دیدگاه خود را بنویسید