بیدار دل باشید

 

بیدار دل باشیم

الله همانی را به شما خواهد داد که به دنبالش باشید و بخواهید. این را  بدانید که حق همیشه حق است، خوبی همیشه خوبی خواهد بود، خیر همشه خیر و شر هم همیشه شر.  اینها نه قدیمی می شوند و نه از مد می افتند. کارهای زیبا و نیکو همیشه نیکو و زیبا هستند و کارهای زشت هم همیشه زشتی و قباحت خودشان را خواهند داشت هر چند که سعی شود که خلاف این  به نظر بیاید اما شعور الهی درونی و فطرت پاک الهی انسانی هرگز اشتباه نمی کند  و شر و زشتی و را هرگز خیر و زیبایی نخواهد دید ونخواهد پسندید. 

برای دانلود فایل صوتی بیدار دل باشید بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.

دانلود

راهنمای-دانلود-فایل-از-سایت

دیدگاه خود را بنویسید